LỄ CÔNG BỐ SÁCH XUẤT BẢN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017 CỦA NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT

07/12/2017 - 0

Ngày mai, thứ 6 ngày 8 tháng 12 Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật sẽ tổ chức long trọng Lễ công bố sách xuất bản 6 tháng cuối năm 2017.

Trong Lễ công bố, sẽ giới thiệu một số cuốn sách, bộ sách tiêu biểu như: Vững bước đi lên con đường đổi mới - tác giả: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (tài liệu nghiệp vụ dành cho cấp cơ sở) - tác giả: Ủy Ban kiểm tra Trung ương; Phê phán các quan điểm sai trái, xuyên tạc cuộc đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa" về chính trị trong Đảng - tác giả: Nhiều tác giả - Hội đồng Lý luận Trung ương; Chương trình bồi dưỡng chuyên đề dành cho cán bộ, đảng viên và nhân dân - tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương; Nước Nga từ nguyên thủy đến hiện đại - tác giả: Nguyễn Quốc Hùng và Nguyễn Thị Thư; Nước Nga: 100 năm sau Cách mạng Tháng Mười - tác giả: V.Putin; Vùng đất Nam bộ - tác giả: GS Phan Huy Lê (Tổng chủ biên); Trần Đức Thảo - Tuyển tập; Quá trình đổi mới chính sách đối ngoại của Việt Nam với ASEAN giai đoạn 1986-2016 - tác giả TS. Lê Viết Duyên....

Dự kiến, khách mời là đại diện Vụ Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo Trung ương); Cục Xuất bản - In - Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông); Thư viện quốc gia, Thư viện Quân đội, Thư viện Công an Nhân Dân; đại diện các công ty, đơn vị đối tác của Nhà xuất bản: Công ty cổ phần sách Thái Hà, Công ty sách Tân Việt, Công ty sách Alpha, Công ty Phát hành sách Hà Nội, Công ty Phát hành sách Tp. Hồ Chí Minh Fahasa,..; và đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông.